Սասունցի Դավթի արձանը Երեւանի ամենէն հայադրոշմ կոթողը, գործ՝ Երուանդ Քոչարի

Սասունցի Դավթի արձանը Երեւանի ամենէն հայադրոշմ կոթողը, գործ՝ Երուանդ Քոչարի
Սասունցի Դավթի արձանը Երեւանի ամենէն հայադրոշմ կոթողը, գործ՝ Երուանդ Քոչարի
Սասունցի Դավթի արձանը Երեւանի ամենէն հայադրոշմ կոթողը, գործ՝ Երուանդ Քոչարի

Սասունցի Դավթի արձանը Երեւանի ամենէն հայադրոշմ կոթողը, գործ՝ Երուանդ Քոչարի

You may also like...