Պօղոս Կաթ. Սապպաղեան 1836-1915

Արտաշես Հ. Գարտաշեան, Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար, Գահիրէ, 1943թ.

Պօղոս Կաթ. Սապպաղեան 1836-1915

Պօղոս Կաթ. Սապպաղեան 1836-1915

You may also like...