Պուրսայի դպրոցի ուսուցչական կազմը

Հազվագյուտ նկար մը — Պուրսայի դպրոցի ուսուցչական կազմը, կեդրոնը նստած՝ տնօրեն Ստեփան Կուրտիկեան, 1910-ական թուականներ: Դժբախտաբար չկրցանք միւսներուն ինքնութիւնը ճշդել:

Ստեփան Կուրտիկյան

Ստեփան Կուրտիկյան

Աղբյուր՝ Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալեպ, 1975թ.

You may also like...