Պէյրութի Սահակեան Վարժարանի Աշակերտները որոնք ձկան իւղ ստացան UNICEF-էն, 1952

Պէյրութի Սահակեան Վարժարանի Աշակերտները որոնք ձկան իւղ ստացան UNICEF-էն, 1952

Պէյրութի Սահակեան Վարժարանի Աշակերտները որոնք ձկան իւղ ստացան UNICEF-էն, 1952

You may also like...