Ն.Ս. Օծութեան Տ. Տ. Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի դասախօսութիւնը Միութեան Հալէպի Ընտանեկան ակումբի սրահին մէջ, 1949

Ն.Ս. Օծութեան Տ. Տ. Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի դասախօսութիւնը Միութեան Հալէպի Ընտանեկան ակումբի սրահին մէջ, 1949

Ն.Ս. Օծութեան Տ. Տ. Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի դասախօսութիւնը Միութեան Հալէպի Ընտանեկան ակումբի սրահին մէջ, 1949

You may also like...