Նորոգ վախճանեալ Սրբազնագոյն Հովուապետը՝ Նորին Ս. Օծութեան Տ. Տ. Գէորգ Զ, 1954

Նորոգ վախճանեալ Սրբազնագոյն Հովուապետը՝ Նորին Ս. Օծութեան Տ. Տ. Գէորգ Զ, 1954

Նորոգ վախճանեալ Սրբազնագոյն Հովուապետը՝ Նորին Ս. Օծութեան Տ. Տ. Գէորգ Զ, 1954

You may also like...