Նորաշեն Ս. Մինաս եկեղեցի

Արտաշես Հ. Գարտաշեան, Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար, Գահիրէ, 1943թ.

Նորաշեն Ս. Մինաս Մատրան մուտքը

Նորաշեն Ս. Մինաս Մատրան մուտքը

You may also like...