Նիկոլ Դուման (Նիկողայոս Տէր-Յովհաննէսեան) 1867-1914

Նիկոլ Դուման (Նիկողայոս Տէր-Յովհաննէսեան) 1867-1914

You may also like...