Նահատակաց յուշարձան-մատուռը. Պէյրութ, Անթիլիաս, 1941թ.

Նահատակաց յուշարձան-մատուռը. Պէյրութ, Անթիլիաս, 1941թ.

Նահատակաց յուշարձան-մատուռը. Պէյրութ, Անթիլիաս, 1941թ.

You may also like...