Յ. Օշականի նամակը Հայկ Ա. Արամեանին

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Յ. Օշականի նամակը Հայկ Ա. Արամեանին

Յ. Օշականի նամակը Հայկ Ա. Արամեանին

You may also like...