Յունաստանի Ֆիքսի գաղթակայանի մանկանց խոհանոցին բացման արարողութիւնը, 1942

Յունաստանի Ֆիքսի գաղթակայանի մանկանց խոհանոցին բացման արարողութիւնը, 1942

Յունաստանի Ֆիքսի գաղթակայանի մանկանց խոհանոցին բացման արարողութիւնը, 1942

You may also like...