Յովսեփ Արղութեան (Խանասորի Իշխանը) 1863-1925

Յովսեփ Արղութեան (Խանասորի Իշխանը) 1863-1925

You may also like...