Յարութիւն Շահրիկեան (Ատոմ) 1860-1915

Յարութիւն Շահրիկեան (Ատոմ) 1860-1915

You may also like...