Միութեան Պէյրութի դարմանատան մէջ, 1949թ.

Միութեան Պէյրութի դարմանատան մէջ, 1949թ.

Միութեան Պէյրութի դարմանատան մէջ, 1949թ.

You may also like...