Միութեան Դարուհի Յակոբեան Աղջկանց Բարձր. Վարժարանի եւ Մանչերու Բարձր Վարժարանի ուսուցչական կազմը, 1948

Միութեան Դարուհի Յակոբեան Աղջկանց Բարձր. Վարժարանի եւ Մանչերու Բարձր Վարժարանի ուսուցչական կազմը, 1948

Միութեան Դարուհի Յակոբեան Աղջկանց Բարձր. Վարժարանի եւ Մանչերու Բարձր Վարժարանի ուսուցչական կազմը, 1948

You may also like...