Մելգոնեան Կրթ. Հաստատութիւն. Հոգեհանգստեան պաշտօն՝ Բարերարներու դամբարանին առջեւ, 1947

Մելգոնեան Կրթ. Հաստատութիւն. Հոգեհանգստեան պաշտօն՝ Բարերարներու դամբարանին առջեւ, 1947

Մելգոնեան Կրթ. Հաստատութիւն. Հոգեհանգստեան պաշտօն՝ Բարերարներու դամբարանին առջեւ, 1947

You may also like...