Մարզահանդէս Թռչնոյ Բոյնին մէջ, 1942թ.

Մարզահանդէս Թռչնոյ Բոյնին մէջ, 1942թ.

Մարզահանդէս Թռչնոյ Բոյնին մէջ, 1942թ.

You may also like...