Ղրիմի հայկական գաղթօջախը

Աղբյուր` М. Г. Пештмалджян, Памятники армянских поселений, Ереван 1987

Մինաս Բժշկյան

Մինաս Բժշկյան (1777-1861)

Գիտության և լուսավորության խորհրդանշանը Մինաս Բժշկյանի «Ուղևորություն Լեհաստան» գրքի տիտղոսաթերթին: Գիրքը 1830թ. տպագրել են Վենետիկի Մխիթարյանները

Գիտության և լուսավորության խորհրդանշանը Մինաս Բժշկյանի «Ուղևորություն Լեհաստան» գրքի տիտղոսաթերթին: Գիրքը 1830թ. տպագրել են Վենետիկի Մխիթարյանները

Քրիստափոր Կարա-Մուրզա

Քրիստափոր Կարա-Մուրզա

Լազար Սերեբրյակով

Ծովակալ Լազար Մարկոսի Սերեբրյակովի դիմանկարը: Նկարիչ՝ Ա. Սելիկով

Կապիտան-լեյտենանտ Մարկոս Լազարի Սերեբրյակով

Կապիտան-լեյտենանտ Մարկոս Լազարի Սերեբրյակով

Ծովակալ Լազար Սերեբրյակովի գերեզմանը Սևաստոպոլում

Ծովակալ Լազար Սերեբրյակովի գերեզմանը Սևաստոպոլում

Ծովակալ Լազար Սերեբրյակովի գերեզմանը Սևաստոպոլում

Ծովակալ Լազար Սերեբրյակովի գերեզմանը Սևաստոպոլում

You may also like...