Ձկան իւղի բաշխում Նոր Հաճընի (Պէյրութ) Սահակ Մեսրոպեան Վարժարանի աշակերտութեան, 1951

Ձկան իւղի բաշխում Նոր Հաճընի (Պէյրութ) Սահակ Մեսրոպեան Վարժարանի աշակերտութեան, 1951

Ձկան իւղի բաշխում Նոր Հաճընի (Պէյրութ) Սահակ Մեսրոպեան Վարժարանի աշակերտութեան, 1951

You may also like...