Հոգեհանգստեան պաշտամունք բարերար Մելգոնեան եղբարց յիշատակին, 1948

Հոգեհանգստեան պաշտամունք բարերար Մելգոնեան եղբարց յիշատակին. ՀԲԸՄ կրթական հաստատութեան մէջ, Նիկոսիա, Կիպրոս, 1948

Հոգեհանգստեան պաշտամունք բարերար Մելգոնեան եղբարց յիշատակին. ՀԲԸՄ կրթական հաստատութեան մէջ, Նիկոսիա, Կիպրոս, 1948

You may also like...