Հոգաբարձու մարմին Մելգոնեան կրթական հաստատութեան – 1944-1945

Նստած՝ (Ձախէն աջ) — Ա. Գէորգեան, Մ. Սուլթանեան, Յ. Շաքարեան։ Կանգնած — Մ. Մելիքեան, Ռ. Արմատունի, Մ. Պէտէլեան

Նստած՝ (Ձախէն աջ) — Ա. Գէորգեան, Մ. Սուլթանեան, Յ. Շաքարեան։ Կանգնած — Մ. Մելիքեան, Ռ. Արմատունի, Մ. Պէտէլեան

Նստած՝ (Ձախէն աջ) — Ա. Գէորգեան, Մ. Սուլթանեան, Յ. Շաքարեան։ Կանգնած — Մ. Մելիքեան, Ռ. Արմատունի, Մ. Պէտէլեան

You may also like...