Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ, Եագուպիյէ գիւղին նոր դպրոցը, որ կը կառուցուի ՀԲԸՄ կողմէ, 1951

Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ, Եագուպիյէ գիւղին նոր դպրոցը, որ կը կառուցուի ՀԲԸՄ կողմէ, 1951

Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ, Եագուպիյէ գիւղին նոր դպրոցը, որ կը կառուցուի ՀԲԸՄ կողմէ, 1951

You may also like...