Հելիոպոլսոյ Կաթողիկէ Հայոց Սրբուհի Թերեզա Մանուկ Յիսուսի Եկեղեցին

Արտաշես Հ. Գարտաշեան, Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար, Գահիրէ, 1943թ.

Հելիոպոլսոյ Կաթողիկէ Հայոց Սրբուհի Թերեզա Մանուկ Յիսուսի Եկեղեցին

Հելիոպոլսոյ Կաթողիկէ Հայոց Սրբուհի Թերեզա Մանուկ Յիսուսի Եկեղեցին

 

Հելիոպոլսոյ Կաթողիկէ Հայոց Սրբուհի Թերեզա Մանուկ Յիսուսի Եկեղեցին

Հելիոպոլսոյ Կաթողիկէ Հայոց Սրբուհի Թերեզա Մանուկ Յիսուսի Եկեղեցին

You may also like...