ՀԲԸ Միութեան սանուհիները ճաշասրահին մէջ (Եորսաղէմ)

ՀԲԸ Միութեան սանուհիները ճաշասրահին մէջ (Եորսաղէմ)
ՀԲԸ Միութեան սանուհիները ճաշասրահին մէջ (Եորսաղէմ), 1923թ.
ՀԲԸ Միութեան սանուհիները ճաշասրահին մէջ (Եորսաղէմ)

ՀԲԸ Միութեան սանուհիները ճաշասրահին մէջ (Եորսաղէմ), 1923թ.

You may also like...