ՀԲԸՄ 40-րդ Պատգմ. Ժողով, 1954

Տիար Ալեքս Մանուկեան (ձախ), նախագահ ՀԲԸՄ Կեդր. Վարչ. Ժողովի եւ Տիար Րիչըրդ Գ. Կրէկըրի, Նախագահ Ամերիկայի Կեդր. Յանձնաժողովի, 1954

Տիար Ալեքս Մանուկեան (ձախ), նախագահ ՀԲԸՄ Կեդր. Վարչ. Ժողովի եւ Տիար Րիչըրդ Գ. Կրէկըրի, Նախագահ Ամերիկայի Կեդր. Յանձնաժողովի, 1954

You may also like...