ՀԲԸՄ 39-րդ Ընդհ. Ժողովի Դիւանը, 1952

Ձախէն աջ՝ Տիար Յ. Տէրտէրեան, Գեր. Տ. Տիրան Ս. Արքեպիսկ., Տիար Ա. Գարակէօզեան, Տիար Ա. Մանուկեան, Տիար Գ. Կիրակոսեան

Ձախէն աջ՝ Տիար Յ. Տէրտէրեան, Գեր. Տ. Տիրան Ս. Արքեպիսկ., Տիար Ա. Գարակէօզեան, Տիար Ա. Մանուկեան, Տիար Գ. Կիրակոսեան

You may also like...