ՀԲԸՄ Փէսէտինայի Մասնաճիւղի եւ Կանանց Օժանդակի Վարչութեան խմբանկարը, 1952

ՀԲԸՄ Փէսէտինայի Մասնաճիւղի եւ Կանանց Օժանդակի Վարչութեան խմբանկարը, 1952

ՀԲԸՄ Փէսէտինայի Մասնաճիւղի եւ Կանանց Օժանդակի Վարչութեան խմբանկարը, 1952

You may also like...