ՀԲԸՄ պատսպարան-աշխատանոցի որբուհիները. Պէյրութ, 1926թ.

ՀԲԸՄ պատսպարան-աշխատանոցի որբուհիները. Պէյրութ, 1926թ.

ՀԲԸՄ պատսպարան-աշխատանոցի որբուհիները. Պէյրութ, 1926թ.

You may also like...