ՀԲԸՄ Գալիֆ. Շրջանակի 37-րդ տարեկան համաժողովին մրցանակի բաշխում, 1953

ՀԲԸՄ Գալիֆ. Շրջանակի 37-րդ տարեկան համաժողովին մրցանակի բաշխում, 1953

ՀԲԸՄ Գալիֆ. Շրջանակի 37-րդ տարեկան համաժողովին մրցանակի բաշխում, 1953

You may also like...