ՀԲԸՄ Աթէնքի մոտ հաստատուած ամառային քէմբը, 1949թ.

ՀԲԸՄ Աթէնքի մոտ հաստատուած ամառային քէմբը, 1949թ.

ՀԲԸՄ Աթէնքի մոտ հաստատուած ամառային քէմբը, 1949թ.

You may also like...