Հայ պարբերական մամուլի պատմությունից

Վաճառականության ներկայացուցչի պորտրետը։ Գրավյուր։ (Չամչյանի «Խրախճան Պատմութեան Հայոց» գրքից, Վենետիկ, 1811թ.)

Վաճառականության ներկայացուցչի պորտրետը։ Գրավյուր։ (Չամչյանի «Խրախճան Պատմութեան Հայոց» գրքից, Վենետիկ, 1811թ.)

Վաճառականության ներկայացուցչի պորտրետը։ Գրավյուր։ (Չամչյանի «Խրախճան Պատմութեան Հայոց» գրքից, Վենետիկ, 1811թ.)

Վաճառականության ներկայացուցչի պորտրետը։ Գրավյուր։ (Չամչյանի «Խրախճան Պատմութեան Հայոց» գրքից, Վենետիկ, 1811թ.)

«Արիութիւն, Արդարութիւն, խոհեմութիւն»։ Գրավյուր։ (Վերցված է Մ. Խորենացու Պատմության Վենետիկի 1752թ. հրատարակությունից, էջ 424։ Նույն նկարը ավելի առաջ տպագրել էին նաև Վանանդեցիները Ամստերդամի իրենց տպարանում)

«Արիութիւն, Արդարութիւն, խոհեմութիւն»։ Գրավյուր։ (Վերցված է Մ. Խորենացու Պատմության Վենետիկի 1752թ. հրատարակությունից, էջ 424։ Նույն նկարը ավելի առաջ տպագրել էին նաև Վանանդեցիները Ամստերդամի իրենց տպարանում)

«Ճշմարտութիւն, պատմութիւն» (Վերցված է Մ. Խորենացու Ամստերդամի 1695թ. հրատարակությունից)

«Ճշմարտութիւն, պատմութիւն» (Վերցված է Մ. Խորենացու Ամստերդամի 1695թ. հրատարակությունից)

Մ. Խորենացու դիմանկարը։ Գրավյուր։ (Վերցված է Մ. Խորենացու Պատմության Վենետիկի 1752թ. հրատարակությունից)

Մ. Խորենացու դիմանկարը։ Գրավյուր։ (Վերցված է Մ. Խորենացու Պատմության Վենետիկի 1752թ. հրատարակությունից)

«Ազգասեր»-ի տիտղոսաթերթը

«Ազգասեր»-ի տիտղոսաթերթը

«Ազգասեր Արարատյան»-ի 1848-1849թթ. տիտղոսաթերթը

«Ազգասեր Արարատյան»-ի 1848-1849թթ. տիտղոսաթերթը

«Ազգասեր Արարատյան»-ի 1850-1852թթ. տիտղոսաթերթը

«Ազգասեր Արարատյան»-ի 1850-1852թթ. տիտղոսաթերթը

«Ուսումնասեր»-ի տիտղոսաթերթը

«Ուսումնասեր»-ի տիտղոսաթերթը

Վիմատիպ նկար «Ուսումնասեր»-ից

Վիմատիպ նկար «Ուսումնասեր»-ից

«Ուսումնասեր»-ի 1852-1853թթ. տիտղոսաթերթը

«Ուսումնասեր»-ի 1852-1853թթ. տիտղոսաթերթը

You may also like...