Հայ հանրագիտակ. Լուսանկարներ

 • Ռուբէն Բերբերեան. հրապարակագիր
  Ռուբէն Բերբերեան. հրապարակագիր
 • Մինաս վրդ Բժշկեան. (1777-1851). Վենետիկեան միաբան
  Մինաս վրդ Բժշկեան. (1777-1851). Վենետիկեան միաբան
 • Նորայր Բիւզանդացի. բանասեր
  Նորայր Բիւզանդացի. բանասեր
 • Միհրան Բիւզանդեան. Սուրիական սահմանադիր ժողովի երեսփոխան
  Միհրան Բիւզանդեան. Սուրիական սահմանադիր ժողովի երեսփոխան
 • Օննիկ Բոլատեան. ճարտարապետ
  Օննիկ Բոլատեան. ճարտարապետ
 • Մենտոր Բունիաթեան. տնտեսագետ
  Մենտոր Բունիաթեան. տնտեսագետ
 • Լօչտ Ճեյմս Բրայս
  Լօչտ Ճեյմս Բրայս
 • Աբրահամ Բրուտեան, Հնչակեան գործիչ
  Աբրահամ Բրուտեան, Հնչակեան գործիչ
 • Գէորգ Գաբամաճեան, նկարիչ, արձանագործ
  Գէորգ Գաբամաճեան, նկարիչ, արձանագործ
 • Սիմոն Գաբամաճեան. դաստիարակ
  Սիմոն Գաբամաճեան. դաստիարակ
 • Տիրան Գաբամաճի, բժիշկ
  Տիրան Գաբամաճի, բժիշկ
 • Կարապէտ Գաբիկեան. բանասէր
  Կարապէտ Գաբիկեան. բանասէր
 • Գաբրիէլ եպ. Գալէմճեան Մարաշցի. Երուսաղէմայ վանքին միաբան
  Գաբրիէլ եպ. Գալէմճեան Մարաշցի. Երուսաղէմայ վանքին միաբան
 • Հելեն Գաբրիէլեան. ուսուցչուհի
  Հելեն Գաբրիէլեան. ուսուցչուհի
 • Մ. Գաբրիէլեան. բժիշկ
  Մ. Գաբրիէլեան. բժիշկ

Հայ հանրագիտակ։ Խմբագրեց Հ. Մկրտիչ վարդ. Պոտուրեան, Պուքրեշ, 1938թ.

You may also like...