«Հայ կյանք». Հայ և միջազգային մարզական կյանք

Հայ կյանք, 28 փետրուար, 1931թ., թիվ 3։ Պատկերազարդ երկշաբաթաթերթ, Փարիզ

Հայտնի կռփամարտիկ Աթայեան (աջ) որ իր ճկուն խաղարկությամբ, քիչ ժամանակվա մեջ մեծ հառաջադիմություն ունեցած է։ Մեր հայրենակիցը կը պատրաստվի մոտ օրեն մրցում մը կատարելու, որուն մանրամասնությունները պիտի տանք մեր հաջորդ թիվով

Հայտնի կռփամարտիկ Աթայեան (աջ) որ իր ճկուն խաղարկությամբ, քիչ ժամանակվա մեջ մեծ հառաջադիմություն ունեցած է։ Մեր հայրենակիցը կը պատրաստվի մոտ օրեն մրցում մը կատարելու, որուն մանրամասնությունները պիտի տանք մեր հաջորդ թիվով

 

You may also like...