Հայ դպրոց Հալէպի մէջ, 1948

Հայ դպրոց Հալէպի մէջ, 1948

Հայ դպրոց Հալէպի մէջ, 1948

You may also like...