Հայ գաղթականներ Ալեքսանդրեթի սանջակից. 1939թ.

Հայ եկեղեցականներ, որ այսի եկած են Թարթուսի գաղթականներին։ 1939

Հայ եկեղեցականներ, որ այսի եկած են Թարթուսի գաղթականներին։ 1939

Սանճագցի գաղթականներ Թարթուսի մեջ. 1939

Սանճագցի գաղթականներ Թարթուսի մեջ. 1939

Ցամաքհանում Թարթուսի նավամատույցէն. 1939

Ցամաքհանում Թարթուսի նավամատույցէն. 1939

Սանճագէ արտագաղթողներու Պասիթի վրան - մատուռին խորանը. 1939թ.

Սանճագէ արտագաղթողներու Պասիթի վրան – մատուռին խորանը. 1939թ.

Սանճագի գաղթականները Թարթուսի նավամատոյցին վրա. 1939

Սանճագի գաղթականները Թարթուսի նավամատոյցին վրա. 1939

Հոգևոր և քաղաքային պետերուն այցը գաղթականաց. 1939

Հոգևոր և քաղաքային պետերուն այցը գաղթականաց. 1939

You may also like...