Հայրենադարձներու երջանիկ բազմութեամբ մը բեռնաւոր Չուքոթքա շոգենաւը կը մեկնի Յունաստանի Պիրէոն նաւահանգիստէն, 1948

Հայրենադարձներու երջանիկ բազմութեամբ մը բեռնաւոր Չուքոթքա շոգենաւը կը մեկնի Յունաստանի Պիրէոն նաւահանգիստէն, 1948

Հայրենադարձներու երջանիկ բազմութեամբ մը բեռնաւոր Չուքոթքա շոգենաւը կը մեկնի Յունաստանի Պիրէոն նաւահանգիստէն, 1948

You may also like...