Հայաստանի ոսկերիչներու աշխատանոց մը, 1947

Հայրենիք ներգաղթողներու մէջ կը գտնուին նաեւ ոսկերիչներ, որոնք իրենց յատուկ գործակցական ընկերութիւնը կազմած են Էջմիածնի մէջ

Հայրենիք ներգաղթողներու մէջ կը գտնուին նաեւ ոսկերիչներ, որոնք իրենց յատուկ գործակցական ընկերութիւնը կազմած են Էջմիածնի մէջ

You may also like...