Հայաստանի մեջ ունինք կազմակերպված պետական թատրոն

Հայ կյանք, 30 ապրիլ, 1931թ., թիվ 7։ Պատկերազարդ երկշաբաթաթերթ, Փարիզ

Հայաստանի մեջ ունինք կազմակերպված պետական թատրոն և խումբ, այնքան կատարելագործված, շնորհիվ Պ. Արմեն Գուլակյանի, Պետական թատրոնի ռեժիսորին՝ որ պատիվ կբերե հայ ազգին։ Արտասահմանի բոլոր թատերական ուժերը պետք է հետաքրքրվին այնտեղի թատերական շարժումով և աշխատին ձգտիլ անոնց գեղարվեստական անթերի կազմակերպության հասնելու։

1931(7)-1

Վերև դրված նկարը կը ներկայացնե Հայաստանի Պետական թատրոնի դերասաններեն Միքայել Մանվելյան (ձախ) և Վաղարշյան (աջ), «Եկամտավոր պաշտոն» թատերախաղին մեջ։

You may also like...