Հալէպի հայկական որբանոցը

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, 1976-1978։

Հալէպի հայկական որբանոցը դեռատի որբերէն խումբ մը

Հալէպի հայկական որբանոցը դեռատի որբերէն խումբ մը

Հալէպի հայկական որբանոցը դեռատի որբերէն խումբ մը

Հալէպի հայկական որբանոցը դեռատի որբերէն խումբ մը

Անապատի վրաններէն հաւաքուած որբեր

Անապատի վրաններէն հաւաքուած որբեր

You may also like...