Հալէպի զբօսաշրջիկութեան քարտեսը

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Հալէպի զբօսաշրջիկութեան քարտեսը

Հալէպի զբօսաշրջիկութեան քարտեսը

You may also like...