Հալեպի ազգային վարժարանը 1920-ական թթ. Լուսանկարներ

Աղբյուր՝ Մ. Աճէմէան, Սուրիահայ տարեցոյց, 1924թ., Հալէպ 1924

76

Փոքրիկներ մարզանքի պահուն

63

Հալեպի հայ ազգային վարժարանը

69

Հալեպի ազգային վարժարանի 1923թ. մանկապարտեզի շրջանավարտները

73

Ազգային վարժարանի ֆուտբոլի խումբը

You may also like...