Կիպրոսի կառավարիչ՝ Վսեմ. Լորտ Ուինսթըրի այցելութիւնը Մելգոնեան կրթական հաստատութիւ, Նիկոսիա, 1948

Կիպրոսի կառավարիչ՝ Վսեմ. Լորտ Ուինսթըրի այցելութիւնը Մելգոնեան կրթական հաստատութիւ, Նիկոսիա, 1948

Կիպրոսի կառավարիչ՝ Վսեմ. Լորտ Ուինսթըրի այցելութիւնը Մելգոնեան կրթական հաստատութիւ, Նիկոսիա, 1948

You may also like...