Կարօտ ուսանողներու ամառային օդափոխութեան կեդրոն, 1950

Կարօտ ուսանողներու ամառային օդափոխութեան կեդրոն, 1950

Կարօտ ուսանողներու ամառային օդափոխութեան կեդրոն, 1950

You may also like...