Կաթող. տեղապահ Սրբազանը եւ այցելուները Սուրի գաղթակայանին մէջ, 1941թ.

Կաթող. տեղապահ Սրբազանը եւ այցելուները Սուրի գաղթակայանին մէջ, 1941թ.

Կաթող. տեղապահ Սրբազանը եւ այցելուները Սուրի գաղթակայանին մէջ, 1941թ.

You may also like...