Կաթի բաշխում, Սինկրու, Յունաստան. 1940թ.

Կաթի բաշխում, Սինկրու, Յունաստան. 1940թ.

Կաթի բաշխում, Սինկրու, Յունաստան. 1940թ.

Կաթի բաշխում, Սինկրու, Յունաստան. 1940թ.

Կաթի բաշխում, Սինկրու, Յունաստան. 1940թ.

You may also like...