Խումբ մը Ճիւպէյլի (Լիբանան) Դանիական «Թռչնոց բոյն» որբանոցին մէջ պատսպարուած որբերէն, 1950

Խումբ մը Ճիւպէյլի (Լիբանան) Դանիական «Թռչնոց բոյն» որբանոցին մէջ պատսպարուած որբերէն, 1950

Խումբ մը Ճիւպէյլի (Լիբանան) Դանիական «Թռչնոց բոյն» որբանոցին մէջ պատսպարուած որբերէն, 1950

You may also like...