Լիբանանի Առողջապահական Նախարարութենեն տոքթ. Ֆուատ Նասիֆի այցելութիւնը ՀԲԸՄ Պէյրութի Դարմանատուն, 1953

Լիբանանի Առողջապահական Նախարարութենեն տոքթ. Ֆուատ Նասիֆի այցելութիւնը ՀԲԸՄ Պէյրութի Դարմանատուն, 1953

Լիբանանի Առողջապահական Նախարարութենեն տոքթ. Ֆուատ Նասիֆի այցելութիւնը ՀԲԸՄ Պէյրութի Դարմանատուն, 1953

You may also like...