Լեւոն Խօլիկեան տարեկան մրցանակը կուտայ՝ Սան Ֆէրնանտօ Վէլիի Մասնաճիւղի 1951 վարչութեան ատենապետին, Հէրրի Քիւրքեանին, 1952

Լեւոն Խօլիկեան տարեկան մրցանակը կուտայ՝ Սան Ֆէրնանտօ Վէլիի Մասնաճիւղի 1951 վարչութեան ատենապետին, Հէրրի Քիւրքեանին, 1952

Լեւոն Խօլիկեան տարեկան մրցանակը կուտայ՝ Սան Ֆէրնանտօ Վէլիի Մասնաճիւղի 1951 վարչութեան ատենապետին, Հէրրի Քիւրքեանին, 1952

You may also like...