Ինքնօգնութեան հանգանակութեան պաշտպանեալները. Հալէպ, 1926թ.

Ինքնօգնութեան հանգանակութեան պաշտպանեալները. Հալէպ, 1926թ.

Ինքնօգնութեան հանգանակութեան պաշտպանեալները. Հալէպ, 1926թ.

Ինքնօգնութեան հանգանակութեան պաշտպանեալները. Հալէպ, 1926թ.

Ինքնօգնութեան հանգանակութեան պաշտպանեալները. Հալէպ, 1926թ.

You may also like...