Թէ ինչպէս 1915-ին Հալէպի հայերը օգնեցին իրենց հայրենակիցներուն

Haleb

Խաչիկ Մուրատեան 100lives.com-ի վրայ տեղադրուած իր յօդուածին մէջ կը գրէ, որ Հալէպը Հայոց ցեղասպանութեան ընթացքին տեղահանութեան ճամբաներուն համար կարեւոր կեդրոն մըն էր։ Վտանգաւոր ճամբորդութենէն վերապրածներու կարաւանները շրջան սկսան հասնիլ Մայիս 1915-ին։ Հալէպի մէջ Միացեալ Նահանգներու հիւպատոս Ճեսի Ճաքսընի կողմէ 5 Յունիս թուակիր զեկուցում մը կը բացատրէ. ”Մօտակայ քաղաքներէ եւ գիւղերէ Հալէպ հոսող հայերու կենդանի գետ մը կայ…Կառավարութիւնը կենդանիներ չեն տրամադրեր, եւ անոնք որոնք բաւարար բախտ չունին կը ստիպուին ճամբորդութիւնը կատարել քալելով”։ Շարունակություն

You may also like...